Basic Court Mitrovicë/Mitrovica

Next Schedules

Time Case Room No Judge Status
09:00 K.br.865/19 224 БРАНКА СЕМЕНОВ Scheduled
09:00 K.br.1125/19 222 Лидија Вучуровић Scheduled
09:30 K.br.6/18 214 ДРАГИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ Scheduled
09:30 K.br.6/18 214 ДРАГИЦА ЈАКОВЉЕВИЋ Scheduled
09:30 K.br.1138/19 224 БРАНКА СЕМЕНОВ Scheduled
09:30 P.nr. 700/2013 I Bekim Veliqi Scheduled
09:30 K.br.1112/19 222 Лидија Вучуровић Scheduled
10:00 K.br.853/19 224 БРАНКА СЕМЕНОВ Scheduled
10:00 K.br.1078/19 222 Лидија Вучуровић Scheduled
10:30 K.br.1144/19 224 БРАНКА СЕМЕНОВ Scheduled
10:30 K.br.1065/19 222 Лидија Вучуровић Scheduled
11:00 K.br.1051/19 222 Лидија Вучуровић Scheduled
11:30 K.br.1039/19 222 Лидија Вучуровић Scheduled

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
Judgements from Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
Branches of Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
Verdicts from Branches of Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
All Judgements
All Verdicts Basic Court Mitrovicë/Mitrovica and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint