Basic Court Mitrovicë/Mitrovica

Next Schedules

Time Case Room No Judge Status
09:00 K.br.145/19 214 Dragica Jakovljević Scheduled
09:00 K.br.806/18 2 Lidija Vučurović Scheduled
09:00 K.br.473/15 224 Branka Semenov Scheduled
09:30 K.br.139/19 214 Dragica Jakovljević Scheduled
09:30 K.br.901/18 224 Branka Semenov Scheduled
10:00 K.br.598/18 214 Dragica Jakovljević Scheduled
10:00 K.br.15/01 204 Radoslav Marković Scheduled
10:00 K.br.423/19 3 Veljko Vučetić Scheduled
10:00 K.br.404/18 224 Branka Semenov Scheduled
10:30 K.br.490/16 2 Lidija Vučurović Scheduled
11:00 K.br.396/17 2 Lidija Vučurović Scheduled

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
Judgements from Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
Branches of Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
Verdicts from Branches of Basic Court Mitrovicë/Mitrovica
All Judgements
All Verdicts Basic Court Mitrovicë/Mitrovica and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint