Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:006942 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
10:00 2020:072444 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
10:00 2019:186022 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Pranvera Ademi
11:00 2019:209192 Zyra e gjykatësit Milos Markovic

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2020:086567 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2019:145724 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Mitrovica
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje uverenja
Pošaljite zahtev online