Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2023:027507 Pranvera Ademi
13:00 2019:137906 Pranvera Ademi
13:30 2020:066651 Pranvera Ademi
14:00 2019:297068 Pranvera Ademi

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2024:045332 Avdulla Mecinaj
09:15 2024:035336 Valon Hajdini
10:00 2024:068063 Valon Hajdini
13:30 2022:144511 Avdulla Mecinaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2022:198938 Ferki Xhaferi
11:15 2019:234015 Naim Rekaliu

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti