Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2020:080837 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2019:142293 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:00 2020:150694 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Dragica Jakovljevic
10:15 2022:236895 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Vushtri

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:244650 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:15 2019:287019 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:30 2022:200773 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:59 2022:253700 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
10:00 2019:119398 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:00 2022:207778 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
10:30 2022:251354 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
11:00 2019:239949 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri Izet Gërguri
13:30 2019:243945 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri Izet Gërguri
13:30 2022:056700 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
14:00 2020:917066 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri Izet Gërguri

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Mitrovica
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu