Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2020:030900 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:00 2019:139551 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Gordana Virijević
10:00 2021:004029 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
10:00 2020:059130 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:30 2020:042430 Salla e gjykimeve nr.18 - Mitrovice Rrahman Beqiri
11:00 2020:002487 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
11:30 2020:119841 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
13:30 2019:204610 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
14:00 2019:121923 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2020:136105 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Mentor Hajraj
10:00 2020:131334 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
10:00 2019:236743 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:30 2019:237638 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
10:30 2019:238079 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
11:00 2019:236230 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
11:00 2019:233854 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
13:15 2020:188923 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:30 2019:299720 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
14:00 2021:002744 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2020:147370 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Mitrovica
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje uverenja
Pošaljite zahtev online