Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2022:125939 Valon Hajdini
10:00 2024:115270 Hajrullah Aruqi
10:30 2023:152466 Hajrullah Aruqi

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti