Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:243088 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Branka Semenov
09:00 2021:040527 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
09:00 2021:156161 Zyra e gjykatësit Branka Semenov
09:00 2019:225315 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
10:00 2021:279530 Salla e gjykimeve nr.17 - Mitrovice Naim Meholli
10:00 2021:291187 Zyra e gjykatësit Branka Semenov
10:00 2020:160051 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2019:208864 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
10:00 2019:139551 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Gordana Virijević
10:30 2019:210573 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
11:00 2020:183618 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
13:10 2019:210036 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
13:30 2019:143256 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Rrahman Beqiri
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2021:199536 Zyra e gjykatësit
10:30 2021:210396 Zyra e gjykatësit

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2020:133262 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
10:00 2021:210779 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
11:00 2019:240084 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:15 2019:239259 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2019:127391 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
13:30 2019:148940 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Mitrovica
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje uverenja
Pošaljite zahtev online