Osnovni Sud Mitrovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2021:059748 Zyra e gjykatësit Pranvera Ademi
10:00 2023:071344 Salla e gjykimeve nr.17 - Mitrovice
10:00 2021:032276 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
14:00 2022:108403 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice

NO Sessions!

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2023:071200 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2019:242120 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Mitrovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti