Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
2019:221631 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
2020:035575 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
2020:098328 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
2019:190903 20.10.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
P 2020:023469 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
P 2021:168095 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
2021:058825 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
2019:199725 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Vesna Milic
2019:189487 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
PKR 2019:110689 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 20.10.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr.10 - Mitrovice Radoslav Markovic
P 2020:061348 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
2019:226037 20.10.2021
10:30
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
2019:206727 20.10.2021
11:00
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
2019:182841 20.10.2021
11:00
Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Gordana Virijević
2019:208457 20.10.2021
13:00
Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
2021:182454 20.10.2021
13:00
Zyra e gjykatësit Vesna Milic
2019:208544 20.10.2021
13:15
Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic