Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:145162 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
09:30 2021:056096 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:00 2020:145742 Salla e gjykimeve nr.17 - Mitrovice Naim Meholli
10:00 2019:086205 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:00 2020:180848 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Gordana Virijević
10:00 2019:253115 Zyra e gjykatësit Vesna Milic

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:030344 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
09:30 2019:228387 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
09:30 2021:086652 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
10:30 2019:229504 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:15 2020:176942 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:062495 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:00 2021:040856 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:30 2021:022710 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online