Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2020:080837 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2019:142293 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:00 2020:150694 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Dragica Jakovljevic
10:15 2022:236895 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Vushtri

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:244650 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:15 2019:287019 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:30 2022:200773 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:59 2022:253700 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
10:00 2019:119398 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:00 2022:207778 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
10:30 2022:251354 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
11:00 2019:239949 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri Izet Gërguri
13:30 2019:243945 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri Izet Gërguri
13:30 2022:056700 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
14:00 2020:917066 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri Izet Gërguri

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj