Gjykata Themelore Mitrovicë

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 K.br.145/19 214 Dragica Jakovljević Caktuar
09:00 K.br.806/18 2 Lidija Vučurović Caktuar
09:00 K.br.473/15 224 Branka Semenov Caktuar
09:30 K.br.139/19 214 Dragica Jakovljević Caktuar
09:30 K.br.901/18 224 Branka Semenov Caktuar
10:00 K.br.598/18 214 Dragica Jakovljević Caktuar
10:00 K.br.15/01 204 Radoslav Marković Caktuar
10:00 K.br.423/19 3 Veljko Vučetić Caktuar
10:00 K.br.404/18 224 Branka Semenov Caktuar
10:30 K.br.490/16 2 Lidija Vučurović Caktuar
11:00 K.br.396/17 2 Lidija Vučurović Caktuar

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë
Degët e Gjykatës Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Mitrovicë
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj