Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:030900 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:00 2019:139551 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Gordana Virijević
10:00 2021:004029 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
10:00 2020:059130 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Rrahman Beqiri
10:30 2020:042430 Salla e gjykimeve nr.18 - Mitrovice Rrahman Beqiri
11:00 2020:002487 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
11:30 2020:119841 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
13:30 2019:204610 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
14:00 2019:121923 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:136105 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Mentor Hajraj
10:00 2020:131334 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
10:00 2019:236743 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:30 2019:237638 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
10:30 2019:238079 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
11:00 2019:236230 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
11:00 2019:233854 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
13:15 2020:188923 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:30 2019:299720 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
14:00 2021:002744 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2020:147370 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online