Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:059748 Zyra e gjykatësit Pranvera Ademi
10:00 2023:071344 Salla e gjykimeve nr.17 - Mitrovice
10:00 2021:032276 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
14:00 2022:108403 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2023:071200 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2019:242120 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale