Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:134921 Pranvera Ademi

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2021:210435 Hajrullah Aruqi
10:00 2021:211836 Hajrullah Aruqi
10:30 2021:211902 Hajrullah Aruqi
11:00 2021:212010 Hajrullah Aruqi
11:30 2022:081246 Hajrullah Aruqi
13:15 2022:075914 Hajrullah Aruqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:141887 Ferki Xhaferi
09:30 2021:024590 Ferki Xhaferi
10:00 2019:129635 Ferki Xhaferi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale