Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:900537 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
09:30 2019:207549 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
10:00 2020:006077 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
10:00 2021:285893 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Veljko Vucetic
10:00 2019:202897 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
10:00 2019:217867 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
10:00 2022:058777 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
11:00 2020:010742 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
13:10 2020:033460 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
13:30 2021:236552 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2022:064551 Salla e gjykimeve nr.4
11:00 2022:131789 Salla e gjykimeve nr.4
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2021:057405 Salla e gjykimeve numer 2 - Leposaviq
10:30 2020:153684 Salla e gjykimeve numer 2 - Leposaviq
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:246366 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:00 2020:009364 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
10:00 2019:287746 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:30 2019:276767 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:15 2022:105736 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:30 2019:237310 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
14:30 2022:008370 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:077667 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:00 2022:077667 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni Shtyer
09:00 2019:294237 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:15 2019:235978 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:30 2020:012843 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:45 2021:228973 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:00 2021:179225 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
10:00 2022:021880 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
11:00 2019:236546 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
13:30 2020:027399 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Vushtri Agron Maxhuni

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj