Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2023:027507 Pranvera Ademi
13:00 2019:137906 Pranvera Ademi
13:30 2020:066651 Pranvera Ademi
14:00 2019:297068 Pranvera Ademi

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2024:045332 Avdulla Mecinaj
09:15 2024:035336 Valon Hajdini
10:00 2024:068063 Valon Hajdini
13:30 2022:144511 Avdulla Mecinaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:198938 Ferki Xhaferi
11:15 2019:234015 Naim Rekaliu

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale