Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:282485 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
09:00 2020:005995 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Branka Semenov
09:00 2019:180246 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
09:15 2019:232860 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
09:20 2020:011256 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri
09:30 2019:222903 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
09:30 2021:118050 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2019:102604 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Pranvera Ademi
10:00 2020:141990 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
10:00 2021:000610 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2020:187088 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Gordana Virijević
10:00 2019:179753 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
10:00 2019:298465 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
10:00 2019:181075 Salla e gjykimeve nr.17 - Mitrovice Naim Meholli
10:30 2019:187650 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
10:30 2019:211465 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
11:00 2019:218358 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
11:00 2019:212732 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
11:10 2019:212732 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
11:30 2019:199357 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
13:30 2019:212173 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:120242 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
09:30 2020:120295 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
09:30 2019:228685 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj
10:00 2020:121636 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:30 2020:173010 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:45 2020:176942 Zyra e gjykatësit Avdulla Mecinaj
11:00 2020:120222 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:15 2020:008244 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj
13:15 2021:205970 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:156670 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:30 2019:132846 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:00 2019:126806 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online