Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:195383 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
09:00 2019:087592 Salla e gjykimeve nr.17 - Mitrovice
09:30 2019:125370 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
10:00 2021:271460 Zyra e gjykatësit Pranvera Ademi
10:00 2019:124806 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2020:060795 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
10:00 2019:186926 Zyra e gjykatësit
10:30 2019:226604 Zyra e gjykatësit
11:00 2019:198086 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
11:00 2019:179871 Zyra e gjykatësit
11:00 2022:072757 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
11:30 2020:014480 Zyra e gjykatësit
13:00 2022:060563 Zyra e gjykatësit
13:30 2019:190040 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
14:00 2020:033460 Zyra e gjykatësit Milos Markovic

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2022:090638 Salla e gjykimeve numer 2 - Leposaviq Tatijana Virijević
12:00 2022:090703 Salla e gjykimeve numer 2 - Leposaviq Tatijana Virijević
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:236540 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2020:108986 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj
13:15 2020:040473 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:116117 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:00 2021:102651 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
09:30 2020:028961 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:00 2019:126173 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:01 2019:126163 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
13:15 2022:031200 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
13:30 2019:128997 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
14:00 2020:916465 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri
14:00 2019:129847 Salla e gjykimeve nr. 1 -Vushtri

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online