Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:221631 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
09:00 2020:035575 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
09:00 2020:098328 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
09:30 2019:190903 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
09:30 2020:023469 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
09:30 2021:168095 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2021:058825 Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
10:00 2019:199725 Zyra e gjykatësit Vesna Milic
10:00 2019:189487 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
10:00 2019:110689 Salla e gjykimeve nr.10 - Mitrovice Radoslav Markovic
10:00 2020:061348 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
10:30 2019:226037 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
11:00 2019:206727 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
11:00 2019:182841 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Gordana Virijević
13:00 2019:208457 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
13:00 2021:182454 Zyra e gjykatësit Vesna Milic
13:15 2019:208544 Zyra e gjykatësit Sladjana Gapic
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2021:181446 Salla e gjykimeve nr.4
10:00 2020:188041 Salla e gjykimeve nr.4

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:243034 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2020:029554 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj
13:30 2019:237586 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:280517 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
09:30 2021:027900 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
10:30 2019:124990 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
11:00 2019:125220 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni
13:30 2020:060290 Salla e gjykimeve nr. 3 -Vushtri Agron Maxhuni

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online