Gjykata Themelore Mitrovicë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:033486 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
09:00 2020:041146 Zyra e gjykatësit Branka Semenov
09:30 2019:152720 Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
09:30 2020:171650 Zyra e gjykatësit Branka Semenov
10:00 2019:281672 Zyra e gjykatësit Nikola Petronijevič
10:00 2021:009002 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
10:00 2019:153627 Salla e gjykimeve nr.18 - Mitrovice Veljko Vucetic
10:00 2019:156199 Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Lidija Vucurovic
10:00 2019:129030 Zyra e gjykatësit Branka Semenov
10:00 2019:198958 Zyra e gjykatësit Vesna Milic
10:00 2019:177999 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Pranvera Ademi
11:00 2019:201434 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
13:00 2019:185736 Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Pranvera Ademi
13:00 2020:017395 Salla e gjykimeve nr.18 - Mitrovice Rrahman Beqiri
13:10 2020:134440 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
13:30 2020:120118 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
14:00 2020:134440 Zyra e gjykatësit Milos Markovic
14:00 2020:120265 Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:009284 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
09:15 2020:173637 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
09:30 2020:084138 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj
10:00 2020:035495 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
10:00 2020:121595 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
10:30 2020:173250 Zyra e gjykatësit Hajrullah Aruqi
11:15 2020:120120 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2019:144584 Zyra e gjykatësit Fatos Sejdijaj
13:15 2020:120110 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
13:15 2019:238079 Salla e gjykimeve nr. 2 -Skenderaj Avdulla Mecinaj
13:30 2020:120817 Zyra e gjykatësit Hajrullah Aruqi
14:00 2020:120337 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
15:00 2020:120755 Salla e gjykimeve nr. 1 -Skenderaj Hajrullah Aruqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:244602 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri Besnik Feka
10:00 2019:244773 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri Besnik Feka
10:30 2019:244656 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri Besnik Feka
11:00 2020:029676 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri Besnik Feka
13:10 2020:029738 Salla e gjykimeve nr. 2 -Vushtri Besnik Feka

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Mitrovicë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Mitrovicë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online