Otvoreni dani Osnovnog suda u Mitrovici

Otvoreni dani Osnovnog suda u Mitrovici

Osnovni sud u Mitrovici ove nedelje je održao dan „Otvorenog suda“ kako bi zainteresovanim strankama predstavio način funkcionisanja pravosuđa, koju ulogu sud ima u društvenom životu, rad njegovih sudija i na koji način oni postupaju u konkretnim situacijama.

Osnovni sud u Mitrovici ove nedelje je održao dan „Otvorenog suda“ kako bi zainteresovanim strankama predstavio način funkcionisanja pravosuđa, koju ulogu sud ima u društvenom životu, rad njegovih sudija i na koji način oni postupaju u konkretnim situacijama.
Poseban akcenat je stavljen na dostupnost predsednice suda građanima u skaldu sa njihovim afinitetima i interesovanjima.
Efikasnost i transparentnost rada ovaj sud nastojaće da ostvari i u narednom periodu rada.