Saradnja na projektu “Istraživanje zadovoljstva korisnika suda – Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa II”

Saradnja na projektu “Istraživanje zadovoljstva korisnika suda – Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa II”

Predsednica suda, Ljiljana Stevanović je održala sastanak sa predstavnicima Kosovskog instituta pravde koji u saradnji sa Savetom Evrope sprovodi projekat „Istraživanje zadovoljstva korisnika suda – Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa II“.

Predsednica suda, Ljiljana Stevanović je održala sastanak sa predstavnicima Kosovskog instituta pravde koji u saradnji sa Savetom Evrope sprovodi projekat „Istraživanje zadovoljstva korisnika suda – Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa II“.


Iskazala je veliko zadovoljstvo i podržala je saradnju Suda na ovom projektu. Učešćem Osnovnog suda na ovom projektu doprineće u izgradnji poverenja suda prema građanima, takođe će doprineti do poboljšanja usluga koje sud pruža, a koje su orijentisane prema korisnicima.
Implementacija ovog projekta će obuhvatiti aktivnosti u pravcu anketiranja korisnika suda.

Anketiranje će se sproveti u oba objekta u kojima je Sud smešten. Pripremne aktivnosti projekta su već preduzete, a glavne aktivnosti će se implementirati od januara 2022. godine.