Sastanak sa Komisijom za upravljanje sudovima

Sastanak sa Komisijom za upravljanje sudovima

Dana 07.07.2022. godine Osnovni sud u Mitrovici, Predsednica suda Ljiljana Stevanović, primila je Predsednika Komisije za upravljanje sudova Fahreta Veljiu (Fahreta Veliju), Fidan Hodžu (Fidan Hodzu) i Arjetu Sadiku (Arjetu Sadiku), američke stručnjake, kao i predstavnike iz USAID-a. Cilj sastanka je unapređenje sudske administracije kroz projekat vlade SAD uz podršku Sudskog saveta Kosova. Predsednica suda…

Dana 07.07.2022. godine Osnovni sud u Mitrovici, Predsednica suda Ljiljana Stevanović, primila je Predsednika Komisije za upravljanje sudova Fahreta Veljiu (Fahreta Veliju), Fidan Hodžu (Fidan Hodzu) i Arjetu Sadiku (Arjetu Sadiku), američke stručnjake, kao i predstavnike iz USAID-a. Cilj sastanka je unapređenje sudske administracije kroz projekat vlade SAD uz podršku Sudskog saveta Kosova.


Predsednica suda je ukazala na specifičnost Osnovnog suda u Mitrovici koja se ogleda u dvojezičnosti i nedovoljnom broju prevodioca , kao i nedostatak dovoljnog broja osoblja. Nedostatak prevodioca utiče na rad suda u smislu da predmeti čekaju na prevod što direktno produžava rokove suđenja.

Složila se sa predlogom komisije da bi dodatni treninzi i obuke znatno uticali na usavršavanje, kako sudija, tako i sudskog osoblja i dodatno unapredili efikasnost rada suda, kao i dodatni treninzi za predsednike sudova u smislu boljeg upoznavanja menadžerskih sposobnosti.
Komisija je radni sastanak završila obilaskom službenih prostorija suda zajedno sa Predsednicom suda.