Poseta delegacije CPCC-a Osnovnom sudu u Mitrovici

Poseta delegacije CPCC-a Osnovnom sudu u Mitrovici

Ove nedelje Osnovni sud u Mitrovici primio je delegaciju Centar za civilno planiranje i rukovođenje (CPCC), a domaćini su bili Predsednica Ljiljana Stevanović i Gordana Vlašković, Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici i Nikola Kabašić, sudija Apelacionog suda.

Ove nedelje Osnovni sud u Mitrovici primio je delegaciju Centar za civilno planiranje i rukovođenje (CPCC), a domaćini su bili Predsednica Ljiljana Stevanović i Gordana Vlašković, Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici i Nikola Kabašić, sudija Apelacionog suda.

Delegaciju su činili g-din. Francisco Esteban Perez, zapovednik svih civilnih misija EU, g-din. Kauko Aaltomaa, Šef odeljenja za sprovođenje operacija, g-din. Carlos Bandin Bujan, politički savetnik zapovednika, g-din. Lars – Gunnar Wigemark, Šef Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu i g-đa. Heike Gersbrein, šefica financijske i operativne komponente vanjske politike EU-a.

Cilj ove posete jeste upoznavanje delegacije sa  predstavnicima pravosuđa na severnom delu Kosova kao i upoznavanje sa celokupnom slikom funkcionisanja pravosuđa u ovom regionu sa posebim osvrtom na uspešnost integracije i poštovanja prvog Briselskog sporazuma kao i sporazuma o Pravosuđu iz Brisela. Domaćini su na ovom sastanku predstavili i sve sadašnje i predstojeće izazove pravosudnog sistema. Uputili su pohvale delegaciji za dosadašnju uspešnu saradnju i pruženu podršku, napominjući da je svaki budući vid saradnje dobrodošao.