Форум службеника за информисање

Форум службеника за информисање

Дана 17.08.2022 год. Под покровитељством УСАИД-а, одржан је форум службеника за информисање свих судова Косова. Форум је одржан у сали основног суда у северној Митровици. На самом састанку потегнуте су различите теме мећу којима и: дискусија о прогресу у раду за период Јули-Август, доступност програма СМИЛ, о процесу објава судских пресуда и љиховој анонимизацији, унапређивању…

Дана 17.08.2022 год. Под покровитељством УСАИД-а, одржан је форум службеника за информисање свих судова Косова. Форум је одржан у сали основног суда у северној Митровици.

На самом састанку потегнуте су различите теме мећу којима и: дискусија о прогресу у раду за период Јули-Август, доступност програма СМИЛ, о процесу објава судских пресуда и љиховој анонимизацији, унапређивању капацитета канцеларија за информисање итд.

На састанку је договорено да се наредни форум одржи у Септембру у Ђаковици.