Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
C 2021:109540 Civile Kontestimore 05.10.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
C 2019:193694 Civile Kontestimore 05.10.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
P 2022:092448 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.10.2022
09:30
Zyra e gjykatësit
P 2022:028705 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.10.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Dragica Jakovljevic
C 2019:204333 Civile Kontestimore 05.10.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Vesna Milic
P 2019:253348 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.10.2022
09:30
Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Dragica Jakovljevic
C 2021:104919 Civile Kontestimore 05.10.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
PKR 2019:095053 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 05.10.2022
10:00
Salla e gjykimeve nr.15 - Mitrovice Bekim Veliqi
C 2019:201397 Civile Kontestimore 05.10.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Sladjana Pajovic
PM 2022:016633 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 05.10.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Pranvera Ademi
C 2019:187146 Civile Kontestimore 05.10.2022
10:00
Zyra e gjykatësit
C 2019:189244 Civile Kontestimore 05.10.2022
10:15
Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
C 2019:221401 Civile Kontestimore 05.10.2022
10:30
Zyra e gjykatësit
C 2021:105787 Civile Kontestimore 05.10.2022
10:30
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
C 2019:208053 Civile Kontestimore 05.10.2022
10:45
Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
C 2021:105789 Civile Kontestimore 05.10.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Milos Markovic
C 2019:209078 Civile Kontestimore 05.10.2022
11:15
Zyra e gjykatësit Stefan Milentijevic
C 2022:131187 Civile Kontestimore 05.10.2022
13:00
Zyra e gjykatësit
PM 2019:107817 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 05.10.2022
13:30
Zyra e gjykatësit Pranvera Ademi
P 2019:266952 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.10.2022
14:00
Salla e gjykimeve nr.22 - Mitrovice Rrahman Beqiri