Uspešno sprovedena obuka sudija iz mitrovačkog regiona

Uspešno sprovedena obuka sudija iz mitrovačkog regiona

Organizacija za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija na Kosovu u saradnji sa Osnovnim sudom u Mitrovici, uspešno je organizovala obuku za unapređenje pravnih veština sudija iz mitrovačkog regiona.

Organizacija za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija na Kosovu u saradnji sa Osnovnim sudom u Mitrovici, uspešno je organizovala obuku za unapređenje pravnih veština sudija iz mitrovačkog regiona.

Cilj obuke je bio profesionalno podizanje kapaciteta sudija da identifikuju izazove u njihovom svakodnevnom radu i pruži priliku da povećaju svoje znanje o standardima ljudskih prava.

Obuka je bila fokusirana na povećanju znanja i veština sudija na različite aspekte zaštite ljudskih prava zagarantovanim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ovaj vid obuke je uticao i na poboljšanje profesionalnih odnosa između sudija kao i na umrežavanje.