Forumi i zyrtarëve për informim

Forumi  i  zyrtarëve  për informim

Me datën 17.08.2022 nën patronazhin e USAID-it ,është mbajtur forumi i zyrtarëve për informim të gjithë gjykatave të Kosovës. Forumi është mbajtur në sallën e Gjykatës Themelore në Mitrovicën Veriore. Në mbledhje u trajtuan tema të ndryshme, ndër të cilat edhe : diskutim për ecurinë e punës për periudhën Korrik-Gusht, disponueshmëria e SMIL-it, për procesin…

Me datën 17.08.2022 nën patronazhin e USAID-it ,është mbajtur forumi i zyrtarëve për informim të gjithë gjykatave të Kosovës. Forumi është mbajtur në sallën e Gjykatës Themelore në Mitrovicën Veriore.

Në mbledhje u trajtuan tema të ndryshme, ndër të cilat edhe : diskutim për ecurinë e punës për periudhën Korrik-Gusht, disponueshmëria e SMIL-it, për procesin shpalljes së Aktgjykimeve si dhe anonimizimin e tyre ,avancimin e zyrave të informimit etj. Në mbledhje ranë  dakord që forumi i radhës të mbahet në shtator në Gjakovë.