Ditët e hapura të Gjykatës Themelore në Mitrovicë

Ditët e hapura të Gjykatës Themelore në Mitrovicë

Gjykata Themelore në Mitrovicë këtë javë ka mbajtur ditën e „Gjykatës së hapur“ në mënyrë që palëve të interesuara të ia paraqes funksionimin e drejtësisë, cilin rol e ka Gjykata në jetën shoqërore, punën e gjyqtarëve të saj dhe në çfarë mënyre veprojnë në rastet konkrete.

Gjykata Themelore në Mitrovicë këtë javë ka mbajtur ditën e „Gjykatës së hapur“ në mënyrë që palëve të interesuara të ia paraqes funksionimin e drejtësisë, cilin rol e ka Gjykata në jetën shoqërore, punën e gjyqtarëve të saj dhe në çfarë mënyre veprojnë në rastet konkrete.

Theks i veqantë i  është vënë çasjes së Kryetarës së Gjykatës ndaj qytetarëve në pajtim me afinitet dhe interesimet e tyre.

Kjo Gjykatë do të përpiqet që ta realizoj efikasitetin dhe transparencën e punës edhe në periudhën e ardhshme të punës.