Vizita e delegacionit të CPCC-së në Gjykatën Themelore në Mitrovicë

Vizita e delegacionit të CPCC-së në Gjykatën Themelore në Mitrovicë

Këtë javë Gjykata Themelore në Mitrovicë e ka pranuar delegacionin Qendra për planifikim dhe menaxhim civil ( CPCC), e nikoqirë kanë qenë Kryetarja Ljiljana Stevanović dhe Gordana Vlašković, Ushtruese e detyrës së udhëheqësit të divizionit të Gjykatës së Apelit në Mitrovicë dhe Nikola Kabašić, gjyqëtar i Gjykatës së Apelit.

Këtë javë Gjykata Themelore në Mitrovicë e ka pranuar delegacionin Qendra për planifikim dhe menaxhim civil ( CPCC), e nikoqirë kanë qenë Kryetarja Ljiljana Stevanović dhe Gordana Vlašković, Ushtruese e detyrës së udhëheqësit të divizionit të Gjykatës së Apelit në Mitrovicë dhe Nikola Kabašić, gjyqëtar i Gjykatës së Apelit.

Delegacioni ka qenë i përbëra nga Zotëri Francisco Esteban Perez, komandant i të gjitha misioneve civile të EU-së, zotëri Kauko Aaltomaa, Shefi i departamentit për zbatimin e opercioneve, zotëri Carlos Bandin Bujan, këshilltari politik i komandantit, zotëri Lars – Gunnar Wigemark, Shefi i misionit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë dhe zonja Heike Gersbrein, shefja e komponeteve operative dhe finaciare të politikës së jashtme të EU-së.

Qëllimi i kësaj vizite ka qenë njoftimi i delgacionit me përfaqësuesit e drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës si dhe njoftimin me pamjen e përgjithshme të funsionimit të drejtësisë në këtë regjion me theks të veqantë në integrimin e suksesshëm dhe respektimin e Marrveshjes së parë të Brukselit si dhe marrveshjes mbi Drejtësinë nga Brukseli. Në këtë mbledhje nikoqirët kanë prezentuar të gjitha sfidat e tanishme dhe vijuese të sistemit të drejtësisë. I kanë drejtuar lavdata delegacionit për bashkëpunimin e suksesshëm deri më tani dhe mbëshetjen e ofruar, duke theksuar që çdo formë e bashkëpunimit të ardhshëm është e mirëpritur.