Trajnimi i zbatuar me sukses i gjyqtarëve të regjionit të Mitrovicës

Trajnimi i  zbatuar me sukses i gjyqtarëve të regjionit të Mitrovicës

Organizata për sigurinë dhe bashkëpunimin Evropian ( OSBE ) Misioni në Kosovë në bashkëpunim me Gjykatën Themelore në Mitrovicë, me suksese e kanë organizuar trajnimin për avancimin e shkathtësive juridike të gjyqtarëve të regjionit të Mitrovicës.

Organizata për sigurinë dhe bashkëpunimin Evropian ( OSBE ) Misioni në Kosovë në bashkëpunim me Gjykatën Themelore në Mitrovicë, me suksese e kanë organizuar trajnimin për  avancimin e shkathtësive juridike të gjyqtarëve  të regjionit të Mitrovicës.

Qëllimi i trajnimit ka qenë ngritja profesionale e kapacitetit të gjyqtarëve që të identifikojnë sfidat në punën e tyre të përditëshme dhe të ofrojnë mundësi në ngitjen e njohurive mbi standardet e të drejtëva të njeriut. Trajnimi ka qenë i fokusuar në ngritjen e njohurive dhe shkathtësive të gjyqtarëve në aspekte të ndryshme të mbrojtjes së të drejtave të njeriut të garantuara me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut. Kjo formë e trajnimit ka ndikuar edhe në përmirësimin e raporteve profesionale në mes  gjyqtarëve si dhe në rrjetëzim