Ljiljana Stevanović, novoimenovana predsednica Osnovnog suda u Mitrovici

Ljiljana Stevanović, novoimenovana predsednica Osnovnog suda u Mitrovici

Sudski savet Kosova (SSK) doneo je odluku o imenovanju sudije Ljiljane Stevanović za predsednicu Osnovnog suda u Mitrovici.

Nakon pažljivog razmatranja izveštaja i svih preporuka komisije za ocenjivanje intervjuisanja i preporuka kandidata i nakon sprovođenja procesa glasanja, Savet je imenovao sudiju Ljiljanu Stevanović za predsednicu Osnovnog suda u Mitrovici, čiji mandat će trajati pet (5) godina i to počev od 1. novembra 2021.

Sudski savet Kosova (SSK) doneo je odluku o imenovanju sudije Ljiljane Stevanović za predsednicu Osnovnog suda u Mitrovici.

Nakon pažljivog razmatranja izveštaja i svih preporuka komisije za ocenjivanje intervjuisanja i preporuka kandidata i nakon sprovođenja procesa glasanja, Savet je imenovao sudiju Ljiljanu Stevanović za predsednicu Osnovnog suda u Mitrovici, čiji mandat će trajati pet (5) godina i to počev od 1. novembra 2021.

Novoizabrana predsednica izjavila je da nastoji da u što većoj meri doprinese unapređenju vladavine prava, koja je temelj poštovanja ljudskih prava i demokratije u svakom društvu. Dodala je i da je od ključnog značaja da građani imaju puno poverenje u pravosudni sistem i da sudovi treba da budu što pristupačniji, a njihov rad što efikasniji u rešavanju sporova.