Kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë Nikola Kabasic, ka pritur 9 (nëntë) gjyqtarët e rinjë.

Kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë Nikola Kabasic, ka pritur 9 (nëntë) gjyqtarët e rinjë.

Me datën 26.01.2021, pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Kryetari i Gjykatës Nikola Kabasic, ka pritur 9 (nënte) gjyqtarët e dekretuar me datën 18.01.2021 nga “UD” Presidentja e Republikës së Kosovës znj. Vjosa Osmani.

Me datën 26.01.2021, pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Kryetari i Gjykatës Nikola Kabasic, ka pritur 9 (nënte) gjyqtarët e dekretuar me datën 18.01.2021 nga “UD” Presidentja e Republikës së Kosovës znj. Vjosa Osmani.

Kryetari i Gjykatës, i ka përshëndetur dhe i’u ka uruar mirëseardhje gjyqtarëve të rijnë, të cilëve i’u ka dhëne mbështetje në punën e tyre të ardhshme duke i’u premtuar bashkëpunim të drejt më të gjithë gjyqtarët e rijnë, si nga ai gjithashtu edhe nga vete gjyqtarët aktual dhe nga stafi administrativë.

Kryetari i Gjykatës, i ka njoftuar gjyqtaret e rijnë lidhur me punën dhe efikasitetin profesional i cili ekziston në këtë gjykatë, duke i’u kërkuar të njëjtëve përkushtim dhe angazhim të madh nga të gjithë gjyqtarët si dhe sjellje profesionale në drejtim të zgjidhjeve të çështjeve gjyqësore pranë kësaj Gjykate dhe Degëve të saj.

Si përfundim, Kryetari i Gjykatës, i’u ka uruar sukses ne trajnimin 12 (dymbëdhjetë) mujor, të gjithë gjyqtarëve të rijnë duke i’u kërkuar angazhim të madh në ketë trajnim me qellim të ngritjes sa më të lartë te nivelit profesional.