U P U T S T V O (u vezi sa COVID-19)

U P U T S T V O (u vezi sa COVID-19)

Dana 24.11.2020. godine, nakon sastanka Upravnog odbor Osnovnog suda u Mitrovici, sastavljenog od: Zamenika Predsednika Osnovnog suda u Mitrovici Ali Kutllovci, članova SSK-a Avni Mehmeti, Nadzornika Ogranka u Leposaviću Svetomira Jovanovića, Nadzornika Ogranka u Srbici Hajrullah Oruqi, Nadzornika Ogranka u Zubinom Potoku Ljiljane Stevanović, Administratora suda Lumnije Surdulli, Pomoćnika Administratora Marka Jakšića, Pomoćnika Administratora Afërdita…

Dana 24.11.2020. godine, nakon sastanka Upravnog odbor Osnovnog suda u Mitrovici, sastavljenog od: Zamenika Predsednika Osnovnog suda u Mitrovici Ali Kutllovci, članova SSK-a Avni Mehmeti, Nadzornika Ogranka u Leposaviću Svetomira Jovanovića, Nadzornika Ogranka u Srbici Hajrullah Oruqi, Nadzornika Ogranka u Zubinom Potoku Ljiljane Stevanović, Administratora suda Lumnije Surdulli, Pomoćnika Administratora Marka Jakšića, Pomoćnika Administratora Afërdita Tahiri, jednoglasno donose ovo:

                                                            U P U T S T V O

  • Obaveza za striktno poštovanje preporučenih mera od strane Institucija javnog zdravlja Kosova.
  • Smanjenje osoblja do te mere da to nije ometano – rad je blokiran za svaki izveštaj svakog zaposlenog, kao npr.  starost 60 godina, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, osoblje koje ne mora biti svakodnevno na poslu.
  • Zakazani sudski pretresi moraju se nastaviti poštujući stroge mere, održavajući sudske pretrese u sudnicama, dok bi se zakazivanje sledećih predmeta trebalo izvršiti samo za predmete sa pravnim prioritetom do drugog uputstva.
  • Svaki radnik upućen da ostane kod kuće mora biti spreman da se pojavi na sudu u bilo koje vreme ako bude pozvan.
  • Upravni odbor kojim će predsedavati Predsednik suda biće u koordinaciji sa Predsednikom SSK-a, u zavisnosti od situacije koja se javlja u vezi sa merama za sprečavanje Covid-19.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA,

      Ali Kutllovci, s.r.