Filloj implementimi i SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Zubin Potok

Filloj implementimi i SMIL në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Zubin Potok

Me datë 16.11.2020, filloj implementimi i planit për trajnime në Gjykatën Themelore në Mitrovicë – Dega Zubin Potok.

Trajnimet parashihen të zgjasin deri më 31.12.2020 dhe numri i stafit që do të trajnohet dhe aftësohet për punë me SMIL janë 13.