Takimi me gjyqtarë të rijnë të përzgjedhur

Takimi me gjyqtarë të rijnë të përzgjedhur

Me datën 12.07.2022 ne gjykatën Themelore në Mitrovicë , Kryetarja e gjykatës Lilana Stevanoviq , ka pritur 9 gjyqtarët e përzgjedhur të cilët kanë kryer  betimin me dt  08.07.2022 në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Kosovës . Kryetarja iu ka dëshiruar mirëseardhje dhe gjyqtarëve  iu ka uruar emërimin.  Emërimi i tyre edhe më tej…

Me datën 12.07.2022 ne gjykatën Themelore në Mitrovicë , Kryetarja e gjykatës Lilana Stevanoviq , ka pritur 9 gjyqtarët e përzgjedhur të cilët kanë kryer  betimin me dt  08.07.2022 në ndërtesën e Qeverisë së Republikës së Kosovës .

Kryetarja iu ka dëshiruar mirëseardhje dhe gjyqtarëve  iu ka uruar emërimin.  Emërimi i tyre edhe më tej punohet në forcimin e sistemit të  drejtësisë në Kosovë dhe zvogëlimit të numrit të lëndëve të papërfunduara , me qëllim të punës sa më efikase të gjykatës dhe qasjes në drejtësi.

Kryetarja në mbledhje ka cekur që në të ardhmen gjyqtarët e ri të përzgjedhur do të kenë mbështetjen e saj të plotë dhe mbështetjen e kolegëve të tjerë , duke marrë parasysh se në gjykatë  veçanërisht trajtohet  bashkëpunimi  i mirë , kolegial ndërnacional dhe i marrëdhënieve profesionale .