Izrečena presuda u predmetu Vukotić I

Izrečena presuda u predmetu Vukotić I

Mitrovici, 25. maj 2018 – Na Osnovnom sudu u Mitrovici sudsko veće sastavljeno od međunarodnih sudija proglasilo Zorana Vukotića krivim za jednu od dve tačke za koje je optužen.

Optuženi Zoran Vukotić proglašen je krivim zbog podvrgavanja više albanskih civila nečovečnom postupanju i ogromnoj patnji kroz prebijanje, povredu telesnog integriteta i zdravlja, kao i primenu mera zastrašivanja i terora, dok su bili držani u Zatvoru Smrekovnica, region Mitrovice, između 3. maja 1999. i početka juna 1999. godine.

 Stoga je optuženi Zoran Vukotić osuđen za krivično delo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i kažnjen na 6 godina i 6 meseci zatvora. Njemu je produžen pritvor posebnom odlukom, dok presuda ne postane pravosnažna.

 Veće je utvrdilo da optuženi nije kriv i oslobodilo ga optužbi iz tačke I optužnice, odnosno za napad na civilno albansko stanovništvo koje je putovalo u konvoju između Gornjeg Studimlja i Donjeg Studimlja između 2. i 3. maja 1999. godine, pošto nije dokazano da je okrivljeni počinio dela za koja je bio optužen.

 Sve strane imaju pravo žalbe.