Obaveštenje

Obaveštenje

Nezavisan, profesionalan i neutralan sudija čini glavni stub pravosuđa u svako mestu.

U okviru napora suda da podrži i dalje sudije na etičkom i profesionalnom polju, Kosovska Pravna Akademija uz podršku Programa USAID, za Jačanje Sistema Pravde na Kosovu organizuje prvu fazu obuke za profesionalnu etiku za učesnike iz svih regionalnih Sudova na Kosovu.

 Obuku koja je projektovana da bude interaktivna i dinamična, održaće sudija i trener iz SAD-a John Fields.

 Obuka je počela od 24 aprila i trajaće sve do 4 maja. Isto tako očekuje se da uzmu učešće 282 sudije, dok će se obuka održavati u Prištini, Mitrovici, Uroševcu, Gnjilanu, Prizrenu i Peći.