OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE O SUDSTVU U REGIONU MITROVICE

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE O SUDSTVU U REGIONU MITROVICE

Obeveštavaju se građani, da u skladu sa Briselskim sporazumom o Sektoru pravde iz 2013.g. od oktobra ove godine, strukture sudstva Kosova funkcionišu i u ovom regionu.

Trenutno, Sudski savet Kosova vrši premeštanje i funkcionalizaciju Osnovnog suda u Mitrovici i njegovih ogranaka. Sudovi već sada pružaju osnovne usluge, uključujući suđenja po hitnom  postupku kao i prijem novih predmeta, a ubrzo se očekuje da se počne sa pružanjem ostalih usluga. 

Osnovni sud je smešten na dve lokacije, na severu i na jugu Mitrovice. Osnovni sud na severu pružiće građanima usluge i rešavati teška krivična dela. Na severu će delovati Odeljenje Apelacionog suda, koje će kao drugostepeni sud, suditi krivične, građanske, upravne, privredne i prekršajne predmete.

Podnošenje građanskih, prekršajnih i slučajeva koji obuhvataju maloletna lica, građani će moći de vrše u prostorijama Osnovnog suda, koje se nalaze u zgradi bivše Jugobanke u južnom delu Mitrovice.