УСАИД одржао тренинг у вези почетног прегледа предмета у Основном суду Митровица

УСАИД одржао тренинг у вези почетног прегледа предмета у Основном суду Митровица

Да би пренео праксе управљања током предмета које су доказале да повећавају ефикасност судова на Косову

Да би пренео праксе управљања током предмета које су доказале да повећавају ефикасност судова на Косову, ПЈПС је започео обуку у Основном суду у Митровици. Од 2016. године, УСАИД-ов програм за јачање правосудног система на Косову примењује праксе управљања током предмета у свим судовима на Косову, као што су претходни и побољшани преглед списа предмета. Укупно, више од 6.800 предмета је прегледано од стране ПЈПС. 

13. фебруара, Службеник ПЈПС за смањење броја заосталих предмета одржао је обуку једном од правних службеника суда у вези са претходним  прегледом предмета . Током обуке, правном службенику је дата контролна листа  која даје смернице шта треба  проверити  у  свим компонентама  предмета  како би предмет био спреман за даље поступање. Почетни преглед  предмета помаже  повећању ефикасности суда враћајући непотпуне предмете странкама на допуну и омогућавајући судијама да се фокусирају на предмете који су спремни за даље поступање.

Следећа обука о побољшаном прегледу предмета  биће одржана и у Митровици.