Takim pune

<b>Takim pune</b>

Takim pune me Gjyqtarët me qëllim të riorganizimit dhe mbarëvajtjes të punës në Gjykatë.

Me datën 14.11.2022, nënkryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Bekim Veliqi pas situatës së krijuar së fundi në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, pas dorëheqjes së stafit administrativ dhe Gjyqtarëve Serb, ka mbajtur takim pune me Gjyqtarët me qellim të riorganizimit dhe mbarëvajtjes të punës në Gjykatë.