Për muajin tetor, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore Mitrovicë, e cila ka publikuar në total 512 aktgjykimeve.

Për muajin tetor, gjykata me më së shumti aktgjykime të publikuara është Gjykata Themelore Mitrovicë, e cila ka publikuar në total 512 aktgjykimeve.