Kosovski sudovi rade ograničenim kapacitetom

Kosovski sudovi rade ograničenim kapacitetom

Sudovi su otvoreni samo za hitno postupanje, kao što su pritvor, nasilje u porodici, i u drugim hitnim slučajevima.

Više informacija možete naći na plakatu koji je osmišljen i podeljen sudovima od strane USAID-a Program za jačanje pravosudnog sistema na Kosovu.