GJYKATAT E KOSOVËS PO FUNKSIONOJNË ME KAPACITETE TË LIMITUARA

GJYKATAT E KOSOVËS PO FUNKSIONOJNË ME KAPACITETE TË LIMITUARA

Gjykatat janë të hapura për çështje urgjente si: paraburgim, dhunë në familje dhe çështje të tjera urgjente.

Për më shumë informacion, shih posterin e përgatitur dhe të shpërndarë në gjykata nga projekti i USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë në Kosovë.