Gjykata Themelore Mitrovicë së bashku me degët e saj Vushtrri dhe Skenderaj pranon 48 praktikantë për vitin 2017.

Gjykata Themelore Mitrovicë së bashku me degët e saj Vushtrri dhe Skenderaj pranon 48 praktikantë për vitin 2017.

Në Gjykatën Themelore Mitrovicë dhe në degët Vushtrri dhe Skenderaj me dt. 16.01.2017 kanë filluar punën praktike gjithësejt 48 praktikantë.

U.D Kryetari i Gj. Th. Mitrovicë z.Ali Kutllovci së bashku me Administratorën e Gjykatës znj.Lumnije Surdulli, kanë mirëpritur pranimin dhe fillimin e punës së këtyre praktikantëve.

U.D Kryetari i Gj. Th. Mitrovicë z.Ali Kutllovci ka potencuar se do të mundohet dhe do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me USAID-në dhe UNDP-në që të siguroj edhe këtë vitë ndonjë pages për praktikantët, siq i ka siguruar nga dy paga për secilin praktikantë në vitin e kaluar 2016.